Psychiatra

W naszym ośrodku psychoterapię łączymy z farmakoterapią celem zwiększenia skuteczności leczenia. W tym celu każdy pacjent po przyjeździe jest poddawany jednej obowiązkowej konsultacji psychiatrycznej. Lekarz diagnozuje współwystępujące z uzależnieniem zaburzenia (depresję, nerwicę, zaburzenia adaptacyjne itp.), a w razie ich rozpoznania ordynuje leki,  które opiekunowie wydają pacjentom wg zaleceń. Oprócz tego lekarz zaleca wykonanie badań diagnostycznych krwi, moczu (prób wątrobowych itp.) celem przeanalizowania wyników i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przepisuje leki. Doktor dba o ogólny stan somatyczny naszych pacjentów oraz na życzenie wystawia zwolnienie lekarskie na cały czas pobytu.