Odtruwanie

Odtruwanie alkoholowe

Odtruwanie alkoholowe jest procesem usuwania substancji toksycznych w postaci alkoholu, narkotyków, leków z organizmu, celem przywrócenia go do normalnego funkcjonowania bez obecności tej substancji. Ludzie w stanie zatrucia mogą skorzystać z odtruwania na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) lub toksykologicznych, Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) lub w prywatnych ośrodkach. Odtruwanie alkoholowe czy narkotykowe oprócz opanowania objawów odstawienia i ustabilizowania stanu somatycznego pacjenta może też zmotywować go do podjęcia terapii uzależnienia.

Odtruwanie alkoholowe czy narkotykowe w zależności od stanu pacjenta możemy podzielić na trzy poziomy:

 1. Detoksykacja bez hospitalizacji w leczeniu stacjonarnym z nadzorem medycznym,
 2. Detoksykacja z hospitalizacją w leczeniu stacjonarnym z nadzorem medycznym,
 3. Detoksykacja na szpitalnym oddziale intensywnej opieki medycznej w leczeniu stacjonarnym z nadzorem medycznym.

Odtruwanie alkoholowe / narkotykowe w naszym ośrodku obejmuje poziom 1.

To, na który poziom pacjent powinien zostać zakwalifikowany zależy od poniższych kwestii:

 1. Jakie ilości substancji pacjent spożywał i od jak dawna?
 2. Kiedy po raz ostatni przyjął poszczególne substancje?
 3. Kiedy ostatnio zdarzyło się kilka dni, w których pacjent nie używał substancji? Co się z nim wtedy działo?
 4. Czy pacjent miewał delirium tremens albo drgawki po odstawieniu substancji?
 5. Czy pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne substancje, które mogą oddziaływać na objawy zespołu abstynencyjnego?
 6. Czy stwierdzono jakieś współwystępujące zaburzenia natury medycznej lub psychiatrycznej takie jak: omamy, uraz mózgu itp.?
 7. Czy pacjent zagraża sobie albo innym?
 8. Czy istnieje ryzyko przemocy lub agresji ze strony pacjenta?
 9. Czy pacjent potrafi zrozumieć i wdrożyć rutynowe zalecenia medyczne?

Odtruwanie alkoholowe zasadniczo polega na opanowaniu objawów zespołu abstynencyjnego. Istnieje kilka narzędzi, za pomocą których możemy ocenić prawdopodobieństwo komplikacji po odstawieniu substancji. Nasz ośrodek korzysta ze skali oceny nasilenia objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego CIWA-Ar. Po stwierdzeniu objawów z tej skali kierujemy pacjenta na stosowne konsultacje lekarskie celem zaordynowania leków likwidujących te objawy odstawienne. Specjaliści zajmujący się odtruwaniem alkoholowym w naszym ośrodku mają wiedzę na temat procesu odstawiania substancji psychoaktywnych, w szczególności czego można się spodziewać, jak poważne mogą się okazać objawy odstawienia oraz jakie powikłania mogą się wydarzyć. Kluczowe w profesjonalnym odtruwaniu alkoholowym jest regularne monitorowanie objawów zespołu abstynencyjnego pacjenta, w szczególności zmian stanu psychicznego, omamów, drgawek, gorączki i innych. Wszelkie takie oznaki i objawy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej i są ważnym elementem odtruwania. Po zakończeniu procesu odtruwania alkoholowego jest możliwość wykonania rozmowy motywującej do podjęcia terapii uzależnienia w naszym ośrodku.

Odtruwanie alkoholowe cena

Odtruwanie alkoholowe cena zależy od czasu trwania i wynosi:

 • 800 zł za 24 godziny pobytu, jeżeli osoba ma do 2 promili,
 • 1600 zł za 48 godzin pobytu, jeżeli osoba ma od 2 do 4 promili,
 • 2400 zł za 72 godziny pobytu, jeżeli osoba ma powyżej 4 promile.

Odtruwanie alkoholowe cena zawiera całodobową opiekę, leki przeciwpadaczkowe, hipotensyjne, przeciwdrgawkowe, uspokajające, elektrolity, witaminy, pełne wyżywienie i pobyt w pokoju z łazienką, telewizorem i Internetem.

Cena za odtruwanie alkoholowe nie zawiera:

 • kosztu badania lekarskiego, które wynosi 240 zł (lekarz wypisuje zwolnienie na okres pobytu oraz lekarstwa),
 • kosztu kroplówki, która wynosi od 200 zł za 1 sztukę.

Odtruwanie alkoholowe jest tylko przerwaniem ciągu. Odtruwanie nie nauczy uzależnionego jak ma sobie radzić z uzależnieniem, aby mógł żyć w abstynencji, więc jest tylko kwestią czasu, aż po jakimś czasie znowu zacznie pić i wpadnie w ciąg. Aby wiedział co robić, a czego unikać, by w przyszłości utrzymywać abstynencję powinien poddać się „szkole życia na trzeźwo”, czyli terapii swojego uzależnienia. Aby uzależnionego zmotywować do poddania się terapii, po wykonaniu odtrucia alkoholowego, może skorzystać z rozmowy diagnostyczno-motywującej z terapeutą uzależnień.

Prywatne odtrucie alkoholowe

Mając na myśli prywatne odtrucie alkoholowe i pisząc „odtrucie” lub „detoks”, mamy na myśli proces odstawiania osoby uzależnionej od substancji uzależniającej. Niektórzy specjaliści zamiast odtrucie lub detoks wolą mówić o „stabilizacji abstynencji”. Na czym zatem polega prywatne odtrucie alkoholowe? Otóż tak samo jak publiczne polega na ograniczeniu negatywnych symptomów występujących podczas zaprzestania picia alkoholu, zażywania narkotyków i ułatwieniu uzależnionemu przejście, przez trudny okres, w którym jego mózg musi odzwyczaić się, czyli odwyknąć od stałego picia alkoholu lub zażywania narkotyków.

Prywatne odtrucie alkoholowe polega na przerwaniu ciągu picia alkoholu, zażywania narkotyków i opanowaniu objawów zespołu abstynencyjnego, które obejmuje procesy fizjologiczne i psychologiczne oraz przemiany zachodzące w ciele po przerwaniu dopływu substancji uzależniającej. Prawie każda substancja uzależniająca oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na nucleus accumbens (jądro półleżące stanowiące część mózgowego ośrodka przyjemności i albo stymuluje wydzielanie serotoniny, dopaminy albo wzmaga ich aktywność wywołując intensywne uczucie satysfakcji. Te „cudowne” doznania mają jednak swoją cenę, gdyż substancje uzależniające powodują w mózgu zmiany, które osłabiają ich działanie przy każdym następnym użyciu. W rezultacie kolejne dawki tych substancji coraz słabiej stymulują jądro półleżące w mózgu. Alkohol, narkotyk stopniowo traci zdolność wywoływania stanów euforycznych, aż w końcu przestaje dawać jakąkolwiek przyjemność — chyba że osoba zwiększy dawkę. Ten, komu wystarczały dawniej dwa piwa, żeby poczuć się dobrze, po jakimś czasie musi wypić cztery lub pięć, a jeszcze później dziewięć czy dziesięć, żeby osiągnąć ten sam efekt. Zjawisko to określa się jako wzrost tolerancji. Można je sobie wyobrażać jako „potwora przyjemności”, którego trzeba karmić coraz obficiej, by był zadowolony i nie wpadł we wściekłość.

Prywatne odtrucie alkoholowe obejmuje leczenie fizycznych i psychicznych objawów zespołu abstynencyjnego, które pojawiają się, kiedy osoba nagle przerwie przyjmowanie substancji uzależniającej lub znacznie obniży jej dawkę. Zwykle są one przeciwieństwem doznań wywoływanych przez daną substancję. Na przykład alkohol obniża aktywność układu nerwowego, uspokaja, wywołuje senność. Osoba czuje się rozluźniona, a mózg pracuje na zmniejszonych obrotach. Natomiast odstawienie alkoholu stymuluje centralny układ nerwowy, powoduje pobudzenie, bezsenność, niepokój, ataki lęku. W zależności od ilości substancji uzależniającej oraz tego jak długo pozostaje ona w ciele, symptomy zespołu abstynencyjnego mogą wystąpić w ciągu kilku godzin, ale także może się zdarzyć, że dopiero po paru dniach abstynencji. Prywatne odtrucie alkoholowe w naszym ośrodku uwzględnia to ryzyko, dlatego pacjentom pozostającym po detoksie na terapii podajemy profilaktycznie leki zapobiegające wystąpieniu w/w objawów.

Tak więc objawy abstynencyjne mogą zależeć również od konkretnej osoby. Jednak są też pewne wspólne prawidłowości wynikające z faktu, że jądro półleżące w mózgu przyzwyczaja się do otrzymywania dużych dawek substancji uzależniającej, a co za tym idzie, do silnej stymulacji. Kiedy stymulacja zanika, ośrodek przyjemności „zapada w głębokie milczenie”, a jądro półleżące w mózgu obniża aktywność, co powoduje depresję, niepokój i pragnienie alkoholu czy narkotyku. To z tego powodu w skrajnych przypadkach objawy zespołu abstynencyjnego mogą popchnąć chorego do dalszego używania alkoholu czy narkotyku bez względu na szkody, jakie mu to przynosi — to właśnie nazywamy uzależnieniem. Prywatne odtrucie alkoholowe w naszym ośrodku w ramach zapobiegania ponownemu rozpoczęciu picia alkoholu czy zażywania narkotyków przez uzależnionego podaje leki przeciw głodom alkoholowym, narkotykowym, przeciwdepresyjne oraz uspokajające likwidujące w/w objawy.

Ile kosztuje odtrucie alkoholowe

To, ile kosztuje odtrucie alkoholowe może zależeć od kilku uwarunkowań. Najważniejszymi jest czas trwania ciągu alkoholowego, objawy abstynencyjne oraz ewentualne powikłania, które się pojawią po zaprzestaniu picia. Przykładowo po długim okresie intensywnego spożywania alkoholu, jego oznaki i objawy zwykle pojawiają się w ciągu 24-48 godzin. Ich charakter może być różny i może obejmować: rozstrój żołądka, stany lękowe, drażliwość, dreszcze, pocenie się, ból głowy, osłabienie, chaos w myślach, gorączkę, ataki epileptyczne. W poważniejszych przypadkach może nawet wystąpić delirium tremens — syndrom obejmujący głęboką dezorientację, halucynacje, ataki paranoi, niebezpieczny dla życia wzrost ciśnienia krwi i przyspieszoną akcję serca. Na ogół pojawiają się on w ciągu pierwszych 43-96 godzin po całkowitym zaprzestaniu lub nagłym – co najmniej o 50 procentowym ograniczeniu picia. Aby móc te objawy zaobserwować i skutecznie leczyć, pacjent powinien przebywać na odtruciu alkoholowym wystarczająco długo.

Tak więc to, ile kosztuje odtrucie alkoholowe w naszym ośrodku zależy od czasu trwania ciągu picia:

 • Jeżeli pacjent jest po długim tj. kilkumiesięcznym ciągu picia i podczas przyjęcia ma powyżej 4 promile, to 2.400 zł kosztuje odtrucie alkoholowe trwające 72 godziny.
 • Jeżeli pacjent jest po średnim tj. kilkutygodniowym ciągu picia i podczas przyjęcia ma między 2, a 4 promile, to 1.600 zł kosztuje odtrucie alkoholowe trwające 48 godzin.
 • Jeżeli pacjent jest po krótkim tj. kilkudniowym ciągu picia i podczas przyjęcia ma do 2 promili, to 800 zł kosztuje odtrucie alkoholowe trwające 24 godziny.

Koszty za odtrucie alkoholowe zawierają 24-godzinną opiekę, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju wyposażonym w łazienkę, telewizor, Internet oraz leki przeciw wystąpieniu padaczki, zmniejszające ciśnienie krwi, przeciw drgawkom, uspokajające, witaminy i elektrolity.

Ponadto dodatkowe koszty za odtrucie alkoholowe w naszym ośrodku wynoszą:

 • 200 zł za kroplówkę (na życzenie),
 • 240 zł za badanie lekarskie (zwolnienie lekarskie zapewnione).

Jednak należy wyjaśnić, że odtrucie alkoholowe jest tylko przerwaniem ciągu. Odtrucie alkoholowe nie jest terapią uzależnienia, a więc jest tylko kwestią czasu, gdy uzależniony znowu zacznie pić alkohol. W celu namówienia go do podjęcia terapii, po wykonaniu odtrucia alkoholowego w naszym ośrodku możemy poddać go rozmowie motywującej.

Odtrucie alkoholowe prywatnie

W zależności od stanu pacjenta odtrucie alkoholowe prywatnie może być prowadzone stacjonarnie lub ambulatoryjnie. Pacjentom w celu opanowania objawów odstawiennych podajemy leki przeciwdrgawkowe o przedłużonym działaniu, takie jak Relanium lub Lorafen. Przy ryzyku wystąpienia padaczki alkoholowej wykorzystujemy leki dla epileptyków, takie jak Tegretol, który pomaga jej uniknąć. Oprócz tego podawanie pacjentom Hydroxyzyny redukuje niepokój i ułatwia zaśnięcie, a Captopril obniża ciśnienie krwi. Ponadto w ramach uzupełnienia niedoborów elektrolitowych podajemy kroplówki i witaminę B1. O dawkowaniu leków decyduje lekarz, który bierze pod uwagę bieżący stan zdrowia, choroby współistniejące, zażywane leki stałe, jak i ogólną kondycję psychiczną.

Odtrucie alkoholowe prywatnie w ramach leczenia zaburzeń powinno brać pod uwagę fakt, że alkohol wycisza mózg, ingerując w normalne procesy pobudzania i uspokajania komórek nerwowych. Ogólnym jego skutkiem jest obniżenie aktywności centralnego układu nerwowego. W ramach zespołu abstynencyjnego zachodzi zjawisko przeciwne, czyli nagłe odcięcie od alkoholu wprowadza układ nerwowy w stan podwyższonego pobudzenia. W umiarkowanym przypadku nasila się wydzielanie hormonów kortyzolu i kortykoliberyny, które mogą być toksyczne dla komór nerwowych. Co więcej, kortyzol uszkadza neurony w hipokampie — część mózgu, która uchodzi za ośrodek sterowania pamięcią i emocjami. Powtarzający się, nieleczony zespół abstynencyjny może więc doprowadzić do bezpośrednich zaburzeń w hipokampie, wywołując zapaści, trudności z zapamiętywaniem i problemy emocjonalne.

Jeżeli odtrucie alkoholowe prywatnie obejmuje opiekę lekarską, może również obejmować leczenie najpoważniejszego i najniebezpieczniejszego dla zdrowia i życia pacjenta objawu odstawienia alkoholu, którym jest delirium tremens (majaczenie drżenne). Syndrom ten obejmuje: trudności z koncentracją, głęboką ogólną dezorientację, zaćmienia świadomości (utratę poczucia, kim człowiek jest i gdzie się znajduje), zaburzenia w sposobie postrzegania rzeczywistości (halucynacje, paranoje), wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie akcji serca do poziomu zagrażającego życiu oraz ogólne wytrącenie układu krążenia z równowagi. Jeśli osoba, która odstawiła alkohol zdradza dezorientację czy utratę kontaktu z rzeczywistością, powinna natychmiast znaleźć się pod nadzorem lekarza lub zespołu ratownictwa medycznego. Delirium tremens jest niebezpieczny dla życia, ponieważ przy słabym sercu lub zapaści może spowodować śmierć, dlatego zawsze powinien być traktowany jako stan wymagający szybkiej pomocy lekarskiej, więc kwalifikuje się na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wcześnie wykryte delirium tremens jest uleczalne, a z powodu późnego wykrycia umiera około 10 procent pacjentów, u których ten syndrom wystąpi. Z tego powodu ważne jest, by alkoholik trafiając na odtrucie alkoholowe prywatnie trafił pod kontrolą dobrze przygotowanego lekarza, który potrafi rozpoznać delirium tremens i odpowiednio zareagować. Ci, którzy w przeszłości przeżyli już delirium tremens są bardziej podatni na ten syndrom, a więc powinni ten fakt zgłaszać, aby byli szczególnie uważnie obserwowani.

Odtrucie alkoholowe prywatnie w naszym ośrodku zawiera również procedury detoksykacji jakie stosuje się w przypadku osób, które używają kilku substancji naraz np. alkoholu i leków nasennych (Nasen, Imovane itp.), leków uspokajających bazujących na benzodiazepinach (Xanax, Afobam itp.) lub narkotyków. W ostatnim czasie coraz częściej jest to nawet normą aniżeli wyjątkiem. Skutki oddziaływania różnych substancji mogą wzajemnie na siebie wpływać, potęgować się i komplikować. Podobnie procesy przystosowawcze zachodzące w organizmie po równoczesnym odstawieniu kilku substancji wchodzą z sobą w złożone interakcje, a krzywe stężeń poszczególnych substancji mogą nakładać się na siebie lub wzajemnie się wydłużać. Zwykle podczas odtrucia alkoholowego prywatnie w naszym ośrodku połączonego z odtruciem lekowym lub narkotykowym, priorytetem jest ustalenie, która z przyjmowanych substancji wiąże się z największym ryzykiem w procesie odstawiania. Zwykle za priorytet uznaje się alkohol oraz środki nasenne i uspokajające, ponieważ objawy zespołów abstynencyjnych w ich przypadku mogą mieć skutek śmiertelny.

Odtrucie alkoholowe prywatnie wykonujemy do trzech dni, a odtrucie lekowe do czterech tygodni, ponieważ leki nasenne lub benzodiazepiny stopniowo zmniejszamy o 1/10 przyjmowanej przez pacjenta dawki dobowej co trzy dni. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że po długich ciągach picia alkoholu mieszanego z zażywaniem dużych ilości leków nasennych czy benzodiazepin z powodu często występujących poważnych powikłań zdrowotnych, odtrucie alkoholowe i lekowe nie zaleca się przeprowadzać prywatnie, a w publicznych szpitalnych Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) lub toksykologii mieszczących się w okolicznych szpitalach: im. Rydygiera w Krakowie, im. Klimontowicza w Gorlicach, w Leżajsku lub Morawicy.

Odtrucie alkoholowe cennik

Odtrucie alkoholowe cennik w różnych ośrodkach może zależeć od różnych czynników. W naszym ośrodku odtrucie alkoholowe i cennik za kilkudniowy pobyt może wahać się między 800 zł, a 2.400 tys. zł w zależności od czasu jego trwania oraz ilości promili w momencie przyjęcia:

 • Odtrucie alkoholowe cennik wynosi 800 zł za 1 dobę pobytu, jeżeli osoba ma do 2 promili.
 • Odtrucie alkoholowe cennik wynosi 1600 zł za 2 doby pobytu, jeżeli osoba ma między 2, a 4 promile.
 • Odtrucie alkoholowe cennik wynosi 2400 zł za 3 doby pobytu, jeżeli osoba ma powyżej 4 promile.
 • Badanie lekarskie wynosi 240 zł (lekarz zapewnia zwolnienie na okres pobytu oraz lekarstwa).
 • Kroplówka wynosi 200 zł za 1 sztukę (nieobowiązkowa).

Należy zauważyć, że odtrucie alkoholowe jest tylko przerwaniem ciągu picia. Odtrucie alkoholowe nie nauczy człowieka jak ma sobie radzić z głodem alkoholowym, emocjami i nawrotem, a więc jest tylko kwestią czasu, aż po jakimś czasie znowu sięgnie po alkohol i wpadnie w ciąg. Aby wiedział co robić, a czego nie, aby w przyszłości do tego nie dopuścić powinien poddać się terapii uzależnień. W tym celu po wykonaniu odtrucia alkoholowego w naszym ośrodku możemy poddać pacjenta rozmowie diagnostyczno-motywującej do podjęcia terapii uzależnienia.

Bibliografia:
Seligman, M. E.P., Walker, E. F., Rosenhan, D. L. (2017). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.