Leczenie uzależnień

Prywatne leczenie uzależnień

Prywatne leczenie uzależnień, aby było skuteczne, powinno opierać się na najnowszych metodach. Amerykańska instytucja Substance Abuse and Mental Health Services Administration stworzyła rejestr zawierający poziom skuteczności poszczególnych metod leczenia uzależnień. Rejestr ten National Registry of Evidence Based Programs and Practices poddaje systematycznej analizie metody terapeutyczne i ocenia poziom ich skuteczności. W bazie NREPP ulokowano kilka kategorii interwencji dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków, poniżej znajduje się lista najskuteczniejszych z nich:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na teorii mówiącej, że procesy uczenia się odgrywają kluczową rolę w rozwoju i podtrzymywaniu zachowań związanych z uzależnieniami, czyli jeżeli ktoś się czegoś nauczył, to przy pomocy tej terapii można go tego oduczyć. Prywatne leczenie uzależnień w naszym ośrodku z powodzeniem korzysta z tej metody, jest to jakby – szkoła życia na trzeźwo.
 2. Dialog motywujący jest to krótkotrwała, skoncentrowana na pacjencie dyrektywna interwencja, która umożliwia mu zrozumienie i rozwiązanie ambiwalencji dotyczących potrzeby zmiany zachowania, czyli picia alkoholu lub zażywania narkotyków. Nasi terapeuci w ramach prywatnego leczenia uzależnień również stosują tą technikę pracy.
 3. Krótka interwencja zawiera obiektywną informację zwrotną związaną z uzależnieniem. Podkreśla się w nich osobistą odpowiedzialność pacjenta za zmianę własnego zachowania, udziela mu się porad i przedstawia różne możliwości; wyraża się empatię przez aktywne słuchanie i wspieranie wiary we własne kompetencje. Prywatne leczenie uzależnień w naszym ośrodku wykorzystuje tą metodę w ramach terapii indywidualnej.
 4. Zapobieganie nawrotom, do elementów tych interwencji należą m.in. identyfikacja sytuacji wysokiego ryzyka złamania abstynencji i uczenie pacjenta strategii skutecznego radzenia sobie z nimi. Prywatne leczenie uzależnień prowadzone przez nasz ośrodek stosuje ta metodę w ramach terapii grupowej, ma ona na celu uchronić pacjenta przed nawrotem uzależnienia po zakończeniu terapii.
 5. Farmakoterapia wspomagająca są to leki na głód alkoholowy takie jak naltrekson (antagonista receptorów opioidowych), akamprozat oraz inne, które skutecznie pomagają leczyć uzależnienie od alkoholu. Lekarz psychiatra współpracujący z naszym ośrodkiem w ramach prywatnego leczenia uzależnień ordynuje te leki naszym pacjentom celem zwiększenia skuteczności terapii.
 6. Terapia par, prywatne leczenie uzależnień wykorzystuje tą metodę w celu odbudowania zaufania, poprawy komunikacji, minimalizowania przemocy stosowanej wobec partnera i podtrzymania uzależnionego partnera w wytrwaniu w abstynencji. W tym celu w ramach zaleceń po terapii partnerki/partnerzy, żony/mężowie naszych pacjentów oraz osoby współuzależnione mogą skorzystać z darmowej grupy wsparcia dla rodzin oraz zostać skierowanymi do pracy u psychoterapeuty specjalizującego się w pracy z małżeństwami lub parami.

Leczenie uzależnień prywatnie

Leczenie uzależnień prywatnie, aby było skuteczne, powinno być skoncentrowane na pacjencie. Od dawna prowadzi się badania sprawdzające wpływ stylu pracy terapeuty na wyniki terapii. Jednym z dość zaskakujących odkryć w leczeniu uzależnień jest fakt, że skuteczność terapii może się różnić w zależności od terapeutów, do których pacjenci zostają skierowani. Nawet wówczas, gdy prowadzą oni terapię według tego samego modelu leczenia, to skuteczność ich działań bywa różna. Często pacjenci ośrodków NFZ-owskich skarżą się często na brak empatii i szacunku u personelu względem nich, dlatego wybierają leczenie uzależnień prywatnie. Terapeuci w naszym ośrodku wiedzą, że ogromne znaczenie ma nie tylko metoda leczenia, ale także empatia oraz w dużej mierze to, jacy jesteśmy i jak pracujemy z naszymi pacjentami. Jednym z najpewniejszych prognostyków sukcesu w terapii jest właśnie styl terapeuty, a sposób w jaki budujemy relację z naszymi pacjentami w dużej mierze wpływa to, co myślimy o nich i o problemach z jakimi się borykają. Nasi terapeuci zachęcają pacjentów, aby autentycznie przeżywali i to, co się w nich dzieje. Dzięki temu uczą się identyfikować i odreagowywać emocje w konstruktywny i bezpieczny sposób, zamiast jak wcześniej je zapijać alkoholem lub zażywać narkotyki.

Dlaczego nasi terapeuci pracujący w leczeniu uzależnień prywatnie mają skupiać uwagę na myślach, uczuciach, wartościach i przekonaniach pacjentów, a nie na tym, by w tym czasie przekazywać okruchy własnej mądrości? Odpowiedź kryje się w założeniu, że w każdym pacjencie tkwi ziarenko mądrości gotowe, aby rozkwitnąć. W każdym kryje się pragnienie zdrowia i pełni życia oraz naturalna tendencja do ruchu w dobrym kierunku w odpowiednich okolicznościach. Człowiek jest niczym nasionko, które może się stać rośliną, jeśli tylko ma powietrze, wodę, ziemię i światło słoneczne. Terapeuta powinien nie tyle zasiać ziarno, ile stworzyć pacjentowi warunki odpowiednie dla rozwoju. Niczym położna mamy pomagać w porodzie, ale to nie my wydajemy dziecko na świat. Leczenie uzależnień prywatnie w naszym ośrodku ma styl terapeutyczny, który nie wysyła komunikatu: „Mamy to, czego ci potrzeba”. Komunikat brzmi: „Masz to, czego ci potrzeba i wspólnie to odnajdziemy”. Nie oznacza to wcale, że nigdy nie udzielamy rad, nie czynimy sugestii, nie uczymy nowych umiejętności, nie opowiadamy o własnych doświadczeniach. Istnieją chwile, w których możemy przekazywać wiedzę zawodową, znamy też sposoby, jak można to robić. Opinie jakie wystawili pacjenci przebywający na leczeniu uzależnień prywatnie w naszym ośrodku to potwierdzają.

Czym zatem jest w leczeniu uzależnień prywatnie ta nowa jakość, która nazywa się empatia? Niektórzy kojarzą to pojęcie ze zdolnością utożsamiania się z pacjentami ze względu na podobne doświadczenia (część naszych terapeutów była uzależniona, wyszła z tego i teraz pomaga innym w wyjściu z niego). W rzeczywistości jednak osobiste doświadczenie zdrowienia nie wpływa na sukcesy w terapii – to empatia czyni różnicę. Sławny terapeuta Carl Rogers uznał trafną empatię za jeden z trzech najważniejszych warunków, jakie terapeuta musi spełnić, aby sprzyjać postępom i zmianom u klientów. Dwa pozostałe to serdeczne nastawienie do drugiego człowieka, czyli bezwarunkowa akceptacja oraz szczerość, czyli autentyczność. Leczenie uzależnień prywatnie w naszym wykonaniu odbywa się w miłej, domowej atmosferze wzajemnej empatii i zrozumienia. Zdarza się, że pacjenci najpierw nie chcą do ośrodka przyjechać, a potem tj. po terapii nie chcą z niego wyjechać, tak dobrze się u nas czują.

Prywatne leczenie alkoholizmu

Prywatne leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku jest skuteczne, ponieważ łączy podstawy terapii skoncentrowanej na kliencie z innymi efektywnymi metodami leczenia opisanymi powyżej. Poświęcamy się stylowi łączenia najskuteczniejszych metod dlatego, że bardzo dobrze sprawdza się to w praktyce. Bycie empatycznym samo w sobie jest działaniem opartym na dowodach naukowych, a nasi terapeuci wciąż doskonalą umiejętność empatycznego słuchania odzwierciedlającego, dzięki czemu są bardziej skuteczni. Styl ten włączony w nasze prywatne leczenie alkoholizmu jest w wysokim stopniu kompatybilny z innymi metodami leczenia uzależnień, w tym z terapią poznawczo-behawioralną.

Nowoczesne prywatne leczenie alkoholizmu zawiera również metodę dialogu motywującego, która wywodzi się z metod skoncentrowanych na kliencie, a jej stosowanie zwiększa skuteczność prywatnego leczenia alkoholizmu w naszym ośrodku.

Podsumowując prywatne leczenie alkoholizmu powinno odbywać się w atmosferze empatii i zrozumienia dla pacjenta, a nie pogardy, poniżania i krytykowania go. Istnieją dowody, że zbyt mała doza empatii u terapeuty bywa czynnikiem nieutrzymania abstynencji przez pacjenta. Zanotowano szczególnie złe rezultaty pracy u tych terapeutów pracujących w ośrodkach NFZ, którzy nie wykazują empatii względem swoich pacjentów w porównaniu z terapeutami, których cechuje duża empatia. Empatia jest nie tyle cechą, którą się ma, ile umiejętnością, którą można opanować, jest szczególnym rodzajem słuchania, które większości ludzi wcale nie przychodzi naturalnie. Na szczęście nasi terapeuci w ramach prywatnego leczenia alkoholizmu nie mają z tym problemu, świadczą o tym opinie wystawione przez naszych pacjentów po zakończeniu leczenia.

Prywatne leczenie alkoholizmu ceny

Prywatne leczenie alkoholizmu ceny wahają się od 6 do 9 tys. zł za 28 dni i zależą od liczby osób zakwaterowanych w pokoju:

 • Prywatne leczenie alkoholizmu cena za 28-dniowy pobyt dzienny wynosi 3.500 zł
 • Prywatne leczenie alkoholizmu cena za 28-dniowy pobyt stacjonarny w pokoju 4-osobowym na poddaszu wyposażonym w TV i Wi-Fi z łazienkami w korytarzu wynosi 6.000 zł
 • Prywatne leczenie alkoholizmu cena za 28-dniowy pobyt stacjonarny w pokoju 3-osobowym na parterze, wyposażonym w TV i Wi-Fi z łazienkami w korytarzu wynosi 7.000 zł
 • Prywatne leczenie alkoholizmu cena za 28-dniowy pobyt stacjonarny w pokoju 2-osobowym z łazienką, TV, Wi-Fi wynosi 8.000 zł
 • Prywatne leczenie alkoholizmu cena za 28-dniowy pobyt stacjonarny w pokoju 1-osobowym z łazienką, TV, Wi-Fi wynosi 9.000 zł

Jeżeli osoba przyjeżdża pod wpływem alkoholu to:

 • Odtrucie alkoholowe w ramach prywatnego leczenia alkoholizmu cena 800 zł za 1 dobę. Podajemy leki przeciwpadaczkowe, przeciwdrgawkowe, uspokajające i hipotensyjne.
 • Kroplówka w ramach prywatnego leczenia alkoholizmu cena od 200 zł
 • Badanie lekarskie, cena 240 zł (zwolnienie chorobowe) + osobno płatne leki + badania diagnostyczne.

Prywatne leczenie alkoholizmu ceny za pobyt można wpłacać:

 • w całości w gotówce lub przelewem,
 • w 12-stu ratach przez instytucję Mediraty.

Osoby pracujące i ubezpieczone za granicą mają prawo do zwrotu kosztów za prywatne leczenie alkoholizmu w Polsce. W tym celu powinny ten fakt zgłosić w u swojego ubezpieczyciela. Nasz ośrodek za prywatne leczenie alkoholizmu wystawia fakturę, zaświadczenie o pobycie, kartę wypisu w j. niemieckim lub angielskim, pośredniczymy w tłumaczeniu na inne języki. Dokumenty te należy po zakończeniu prywatnego leczenia alkoholizmu przedstawić u ubezpieczyciela celem otrzymania zwrotu kosztów.

Więcej informacji można zasięgnąć po kliknięciu na poniższy link i wybraniu języka:

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm

Leczenie alkoholizmu cena

Leczenie alkoholizmu cena nie zależy od stosowanych metod terapeutycznych. Niezależnie od wybranej opcji za stacjonarne leczenie alkoholizmu cena zawiera 6 godzin terapii grupowej dziennie, 1 godzinę terapii indywidualnej w tygodniu, całodobową opiekę, pełne wyżywienie składające się z 4 posiłków (śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji), możliwość uprawiania sportu tj. ćwiczeń na siłowni, gry w siatkówkę, piłkę nożną i ping-ponga.

Porównując leczenie alkoholizmu cena w innych ośrodkach może wynosić nawet do 15 tys. zł. W naszym ośrodku za leczenie alkoholizmu cena jaką należy zapłacić waha się od 6 do 9 tys. zł w zależności od wybranej opcji pokoju. Wybierając się na prywatne leczenie alkoholizmu cena jaką należy zapłacić może zależeć od następujących czynników:

 • Leczenie alkoholizmu cena może zależeć od usytuowania ośrodka. Ośrodki zlokalizowane przy dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk lub w miejscowościach uzdrowiskowych np. w górach, nad jeziorem czy nad morzem cennik mogą mieć droższy niż ośrodki w innych miejscach Polski.
 • Leczenie alkoholizmu cena może się wahać w zależności od stosowanych przez dany ośrodek metod terapeutycznych. Obowiązującą od lat 80-tych metodą w Polsce jest psychoterapia strategiczno-strukturalna. Ośrodki stosujące nowsze metody np. psychoterapię poznawczo-behawioralną mogą być droższe od pozostałych.
 • Leczenie alkoholizmu cena za odtrucie alkoholowe przed terapią zwiększa koszty leczenia, jednak nie każdy ośrodek dysponuje detoksem. Przed podjęciem decyzji o przyjeździe należy się upewnić, czy ośrodek przyjmuje osoby pod wpływem alkoholu i ile za usługę detoksu należy dopłacić.
 • Leczenie alkoholizmu cena może być wyższa za atrakcje takie jak: sauna, basen, wycieczki krajoznawcze itp. Jednak leczenie alkoholizmu nie polega na atrakcjach, lecz na intensywnej terapii, bo to od niej zależy skuteczność pobytu.

Prywatne leczenie alkoholowe

Prywatne leczenie alkoholowe powinno opierać się na najskuteczniejszych metodach opartych na dowodach naukowych, a taką jest m.in. terapia poznawczo-behawioralna. Jest to forma psychoterapii, której celem jest redukcja przystosowawczych reakcji emocjonalnych i samoniszczących zachowań przez modyfikację leżących u ich podstaw błędnych wzorców myślenia. W ślad za tymi zmianami myślenia ma iść zmiana w zachowaniu pacjenta po wyjściu z ośrodka. W odniesieniu do terapii uzależnień ujęcie poznawcze może pomóc pacjentom w zmierzeniu się z problemami prowadzącymi do napięcia emocjonalnego i uzyskaniu szerszego spojrzenia na fakt, że traktują oni narkotyki i alkohol jako środki służące rozluźnieniu i odczuwaniu przyjemności. Prywatne leczenie alkoholowe przy pomocy tego modelu terapii wprowadza specyficzne strategie poznawcze pomagające w redukcji głodu przy jednoczesnym budowaniu silniejszego systemu kontroli wewnętrznej. Poza tym terapia poznawcza może pomóc pacjentom w zwalczaniu depresji. Ujęcie to jest współpracujące (polega na zaufaniu pomiędzy pacjentem a terapeutą), aktywne, oparte w dużej części na pytaniach otwartych oraz mocno ustrukturalizowane i zorientowane na problem alkoholowy.

Punktem wyjścia do postępowania terapeutycznego w ramach prywatnego leczenia alkoholowego jest trzymanie się celów terapii. Celami nad którymi pracują nasi terapeuci z pacjentami jest m.in. zmniejszenie intensywności i częstotliwości występowania u nich głodu alkoholowego w wyniku podważenia leżących u jego podstaw przekonań oraz nauczenie pacjentów różnorodnych technik, dzięki którym będą mogli go kontrolować lub czynić go znośnym. Efektem będzie zmniejszenie pożądania alkoholu i zwiększenie kontroli zachowania.

Prywatne leczenie alkoholowe w postaci terapii poznawczej można prowadzić w różny sposób. Najczęściej terapeuta pomaga pacjentowi przeanalizować ciąg wydarzeń, które prowadziły do konsumpcji alkoholu i rozpoznać jego przekonania podstawowe dotyczące znaczenia alkoholu. W tym samym czasie terapeuta ćwiczy z pacjentem rozpoznawanie i krytyczną analizę sposobu, w jaki własne myślenie prowadzi do obciążeń emocjonalnych i napięcia. Terapeuta pomaga w modyfikacji sposobu myślenia, dzięki czemu pacjent lepiej rozumie swoje rzeczywiste problemy i może je odróżnić od problemów spowodowanych irracjonalnym myśleniem.

Ponadto prywatne leczenie alkoholowe dzięki różnorodnym ćwiczeniom, w których pacjenci uczą się odbudowywać system kontroli, pomoże im odpowiednio reagować na pojawiający się głód. Techniki, które stosuje terapeuta obejmują skrupulatną analizę krótkotrwałych i długotrwałych zalet i wad konsumpcji alkoholu. Następnie terapeuta pomaga pacjentom znaleźć najbardziej satysfakcjonujące strategie radzenia sobie z konkretnymi problemami życia codziennego i nieprzyjemnymi emocjami. Strategie te powinny stać się alternatywne wobec picia alkoholu. Terapeuta i pacjent podczas sesji indywidualnych pracują także wspólnie nad zmianą trybu życia pacjenta w taki sposób, który umożliwi mu korzystanie z innych źródeł satysfakcji.

Ponieważ wielu pacjentów uzależnionych przejawia niską tolerancję frustracji, prywatne leczenie alkoholowe powinno ich uwrażliwiać na sposób w jaki ich samoniszczące myśli dotyczące własnych umiejętności prowadzą do przesadnych reakcji w momencie, gdy pojawiają się przeszkody lub opóźnienia w zaspokojeniu pragnień. Terapeuta demonstruje również, w jaki sposób pojawienie się tych przeszkód można potraktować jako problem do rozwiązania, a nie blokadę na drodze do celu.

Leczenie alkoholizmu prywatnie

Leczenie alkoholizmu prywatnie powinno również uczyć pacjentów konstruktywnych zachowań. Wielu pacjentów, którzy mają problemy z „postawieniem na swoim”, pozwala innym łatwo dominować nad sobą, a nawet wykorzystywać siebie, odczuwają więc przez to często niecierpliwość, zawód i złość. Kiedy nauczą się nowych umiejętności interpersonalnych, mogą skuteczniej dochodzić swoich praw. Ta umiejętność może im pomóc szczególnie po terapii, gdy ktoś będzie nakłaniał ich do napicia się alkoholu lub zażycia narkotyków. Odrzucenie tego może mieć dla nich nowe znaczenie: mogą zrobić coś dla siebie, a długotrwałe interesy postawić ponad krótkotrwałym odprężeniem i z mniejszym przewrażliwieniem reagować na obraźliwe uwagi.

Jedną z głównych strategii terapii poznawczej jest zastosowanie dialogu sokratejskiego. Przez umiejętnie stawiane pytań terapeuta umożliwia pacjentowi nowe spojrzenie na obszary życia, które całkowicie wyłączył ze swojego dotychczasowego oglądu. Obszary te mogą dotyczyć na przykład rzeczywistej ilości i częstotliwości konsumpcji alkoholu, realnych strat, które powstały z powodu jego używania oraz wpływu nałogu na jakość stosunków interpersonalnych, rodzinnych, zawodowych czy stanu zdrowia. Ponadto pytania celowe umożliwiają pacjentowi zauważenie możliwych rozwiązań których wcześniej nie dostrzegał. Leczenie alkoholizmu prywatnie w naszym ośrodku pozwala pacjentom pozostać w abstynencji, a techniki rozwiązywania swych codziennych problemów, których się nauczyli mogą stosować również po wyjściu, aby mogli prowadzić bardziej radosne i spełnione życie.

Alkoholizm prywatnie

Alkoholizm prywatnie leczony bazuje m.in. na etiologii alkoholizmu. Istnieją takie środowiska, sposoby wychowywania, typy osobowości lub geny, które same z siebie warunkują powstanie alkoholizmu. Alkoholizm jest zjawiskiem spotykanym w każdej klasie społecznej i towarzyszy różnym stylom życia. Podobnie jak w przypadku uzależnienia od innych substancji, rozwój związanych z alkoholem zachowań patologicznych jest wynikiem wzajemnego oddziaływania wielu czynników. Tak więc alkoholizm prywatnie leczony w dużej mierze skupia się na czynnikach podatności, które kształtują skłonność danej osoby do alkoholizmu.

Alkoholizm prywatnie jest leczony psychoterapią uzależnień i farmakoterapią. Jednak to leczenie alkoholizmu prywatnie powinno także uwzględnić to, że oprócz niego mogą wystąpić inne zaburzenia psychiczne. Oznacza to, że oprócz diagnozy uzależnienia pacjenci przejawiają zaburzenia psychiczne np. depresję lub zaburzenia osobowości albo kombinację obydwu z nich. W dobrym prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu prywatnie mechanizmy tych zaburzeń powinny być dokładnie zdiagnozowane i leczone. Na przykład pacjent z osobowością zależną, skoncentrowany na niskim poczuciu własnej wartości, może się stać depresyjny, jeśli spotka się z odrzuceniem. Aby przeciwstawić się tym uczuciom, może łatwo sięgnąć po alkohol lub narkotyki. Połączenie tych zachowań często prowadzi do przekonania: „Jestem za słaby, zbyt kruchy, aby samemu dać sobie z tym radę”. Przy braku wsparcia społecznego takie przeświadczenie bywa przyczyną depresji. To samo przekonanie może sprzyjać sięganiu po narkotyki lub alkohol w konfrontacji z trudnym problemem lub stresującą sytuacją, zgodnie z zasadą: „Nie mogę sobie z tym poradzić bez drinka (lub narkotyku)”. Alkoholizm prywatnie leczony w naszym ośrodku obejmuje również powyższe zagadnienia.

Alkoholizm prywatnie leczony farmakologicznie powinien również obejmować zaburzenia dwóch systemów neuroprzekaźników: serotoniny i GABA. Wynikają one z podatności genetycznej na alkoholizm, która zakłada pewne nieprawidłowości w tych dwóch systemach. Depresja, która może się pojawić w przebiegu alkoholizmu ma związek z serotoniną, która odgrywa pewną rolę w działaniu alkoholu na mózg. Serotonina nadmiernie wydzielana podczas picia alkoholu może zwiększać efekt nagrody, ponieważ nieprawidłowości w mózgowym systemie serotoninowym oddziałują na procesy mózgowe tkwiące u podstaw nadużywania alkoholu. Z kolei poziom serotoniny w mózgu alkoholików po odstawieniu alkoholu jest niższy niż u ludzi wolnych od nałogu co może dawać objawy depresji. Mogą oni nieświadomie próbować kompensować niedobory serotoniny przez ponowne picie alkoholu, który ponownie podnosi jej poziom w mózgu. Alkoholizm prywatnie leczony w naszym ośrodku oprócz zajęć z psychoterapeutami obejmuje konsultacje psychiatryczne, podczas których lekarz diagnozuje powyższe zaburzenia neuroprzekaźnikowe i w razie ich stwierdzenia przepisuje naszym pacjentom leki przeciwdepresjne, stabilizujące nastrój lub przeciw głodowi alkoholowemu.

Alkoholizm prywatnie leczony powinien oprócz powyżej opisanych neurobiologicznych uwzględniać również czynniki osobowościowe. Badania psychologiczne nad alkoholizmem skupiają się na kojarzeniu zmiennych psychicznych i środowiskowych z rozwojem tego nałogu. Jednym z czynników ryzyka pojawiania się alkoholizmu jest antyspołeczne zaburzenie osobowości. W grupie alkoholików charakteryzujących się takim typem osobowości, zaobserwowano wcześniejsze rozpoczęcie picia i gwałtowniejszy rozwój alkoholizmu. W porównaniu z poddanymi leczeniu alkoholikami nie posiadającymi tego rysu osobowościowego, u osób z zaburzeniem antyspołecznym wskaźnik nawrotu był o wiele wyższy. Ostatnim z czynników osobowościowych alkoholizmu uważa się, że za jego wystąpienie odpowiada niska odporność na stres i picie celem obniżania napięcia. Niektóre osoby piją by obniżyć poziom lęku lub stresu, a to może prowadzić do nadużywania, a w końcu do uzależnienia. Prawdopodobnie ludzie pijący w nadmiernych ilościach cierpią na silne lęki i doznają silnego stresu. A ponieważ alkohol bez wątpienia ma właściwości przeciw-lękowe, hipoteza ta może się wydawać uzasadniona. Obserwacje kliniczne ujawniają silne powiązania pomiędzy lękiem, a alkoholizmem – nawet osoby cierpiące z powodu fobii przyznają, że używają alkoholu, by sobie z nimi radzić. Alkoholizm prywatnie leczony w naszym ośrodku obejmuje sesje indywidualne z psychologami, psychoterapeutami, którzy zajmują się również leczeniem zaburzeń emocjonalnych lub osobowości.

Terapia uzależnień prywatnie

Terapia uzależnień prywatnie obejmuje również nauczenie pacjentów zapobiegania nawrotom. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ statystycznie większość osób, które przestają pić alkohol czy zażywać narkotyki przeżywa wpadkę lub nawrót, najczęściej w ciągu pierwszych 90 dni od rozpoczęcia abstynencji. Innymi słowy każdy kiedyś przestaje pić czy zażywać i podejmuje decyzję o abstynencji. Jednak, aby ta decyzja była trwała terapia uzależnień prywatnie ma za zadanie nauczyć pacjenta co ma robić, żeby znowu nie zacząć pić czy zażywać. Dla wielu osób krótkotrwała zmiana niechcianego zachowania jest stosunkowo łatwa, jej utrzymanie natomiast jest znacznie trudniejsze. Mark Twain powiedział: „Rzucenie palenia jest najprostszą rzeczą na świecie. Wiem, bo robiłem to tysiąc razy”. Terapia uzależnień prywatnie uczy pacjentów co mają robić, żeby znowu nie zacząć pić czy zażywać.

Terapia uzależnień prywatnie za wpadkę uważa pierwszą konsumpcję alkoholu czy środka psychoaktywnego po okresie zamierzonej abstynencji. Przez pojęcie „nawrót” rozumiemy natomiast pełny powrót do nieprzystosowawczych zachowań, pierwotnie związanych z używaniem alkoholu lub narkotyków. W terapii uzależnień prywatnie zasadniczym celem jest nauczenie pacjentów utrzymywania długotrwałej abstynencji. Dzięki niej z czasem będą oni udoskonalać umiejętności planowania, coraz lepiej rozwiązywać problemy i zdobywać zaufanie do siebie. Poznawczo-behawioralny model leczenia w ramach terapii uzależnień prywatnie w zakresie zapobiegania nawrotom podkreśla znaczenie trzech głównych strategii: treningu umiejętności, restrukturyzacji poznawczej i interwencji w styl życia. Techniki treningu umiejętności obejmują nauczenie pacjentów identyfikacji i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach „wysokiego ryzyka”. Niektóre techniki stosowane w profilaktyce nawrotów są rozszerzeniem technik pomagających pacjentom w przerwaniu konsumpcji alkoholu lub narkotyków (np. stworzenie relacji terapeutycznej opartej na współpracy, konceptualizacja problemów, kierowane odkrywanie, struktura sesji, analiza zalet i wad oraz zadania domowe). Inne techniki zostały stworzone specjalnie w celu pomocy pacjentom w zapobieganiu nawrotom (np. identyfikacja bodźców wysokiego ryzyka – tzw. wyzwalaczy).

Terapia uzależnień prywatnie w naszym ośrodku uświadamia pacjentów, że są podatni na bodźce wysokiego ryzyka. Mogą być to zarówno bodźce zewnętrzne jak i wewnętrzne, które stymulują pragnienie alkoholu lub narkotyku. Wewnętrzne wyzwalacze obejmują czynniki emocjonalne i fizyczne, na przykład: depresję, samotność, nudę, złość, frustrację, ból. Zewnętrznymi czynnikami wyzwalającymi są szczególne osoby, miejsca i rzeczy związane z piciem alkoholu lub używaniem narkotyków. Czynniki te są bardzo odmienne u różnych osób, przykładowo dla niektórych posiadanie pieniędzy może być wyzwalaczem, podczas gdy inni mają większą pokusę picia czy brania, gdy są sfrustrowani z powodu braku pieniędzy. Różnica leży w osobistym znaczeniu, jakie pacjent przypisuje bodźcowi. Znaczenie bodźców wysokiego ryzyka polega na tym, że to one uruchamiają przekonania specyficzne dla uzależnienia, których pacjent nauczył się wcześniej. Przykładami takich myśli są następujące stwierdzenia: „Alkohol/narkotyki są może problemem dla niektórych osób, ale nie będą problemem dla mnie” lub „Alkohol/narkotyki ubarwiają moje życie, czyniąc je bardziej radosnym”. Terapia uzależnień prywatnie w naszym ośrodku uczy pacjentów jak zmieniać takie destrukcyjne myślenie na konstruktywne, a korzystanie z tych strategii po terapii obniża ryzyko nawrotu.

Ważnym elementem zapobiegania nawrotom w terapii uzależnień prywatnie prowadzonej przez nasz ośrodek jest zaszczepienie w pacjencie poczucia panowania lub postrzegania samokontroli w trudnych momentach. Chodzi o samoskuteczność rozumianą jako poczucie typu „wiem, że mogę sobie poradzić”. Restrukturyzacja poznawcza zakłada też zmianę sposobu postrzegania przez pacjenta złamania abstynencji. Uczy się pacjenta, że w razie nawrotu nie powinien reagować na to jako na osobistą porażkę, której towarzyszy „poczucie winy i dalsze picie czy zażywanie, aby te emocje zagłuszyć. Uczy się go, aby rozumiał to złamanie abstynencji jako pojedyncze, niezależne wydarzenie i by postrzegał je raczej jako błąd niż katastrofę, której nigdy nie da się już cofnąć”, i wykorzystał je do analizy celem nie popełniania w przyszłości tego samego błędu i aby jak najszybciej wrócił do abstynencji.

Ostatnim celem w zapobieganiu nawrotom jest rozwój u pacjentów aktywności eliminujących źródła stresu lub zamiana „negatywnego nałogu” na „pozytywne nałogi”, takie jak ćwiczenia fizyczne, relaksacja lub medytacja. Niektórzy alkoholicy szukają wsparcia w organizacjach znanych jako Anonimowi Alkoholicy (AA). Dla byłych pacjentów naszej terapii uzależnień prywatnie prowadzona jest w soboty darmowa grupa wsparcia. Każdy z członków mówi na forum grupy o swoich problemach otrzymując wsparcie, dzięki czemu może zrzucić z siebie ciężar i odzyskać spokój wewnętrzny, który pomoże mu żyć w trzeźwości.

Prywatna terapia uzależnień

Prywatna terapia uzależnień, aby była bardziej skuteczna potrzebuje wsparcia, które zakłada wykorzystanie leków. Uzależnienie to choroba duszy i ciała, dlatego duszę leczy się psychoterapią, a ciało farmakoterapią. Najstarszym środkiem, który hamuje działanie enzymów pomagających metabolizować alkohol jest disufiram. Jeśli alkohol zostanie spożyty w obecności tego leku, dochodzi do nagromadzenia w organizmie aldehydu octowego, który powoduje bardzo złe samopoczucie. Podstawowym założeniem tego rodzaju leczenia jest to, że lęk przed doświadczeniem bardzo złego samopoczucia zniechęci pacjenta do dalszego picia. Często zaleca się go jako dodatek do prywatnej terapii uzależnień, jednak najnowsze badania wskazują, że może on jedynie skracać epizody picia, a nie wydłużać okresy abstynencji.

Prywatna terapia uzależnień uczy pacjentów psychologicznych metod radzenia sobie z głodem alkoholowym czy narkotykowym w celu wytrwania w abstynencji. Bardzo dobrym nowoczesnym wsparciem dla tych metod jest Naltrexon, jest on innym niż disulfiram środkiem skutecznie redukującym pragnienie i zapobiegającym nawrotom picia. Działa on przeciwnie do opiatów wydzielanych w mózgu podczas picia alkoholu i blokuje je osłabiając ich transmisję. W porównaniu z innymi lekami o wiele skuteczniej redukuje ryzyko nawrotu i zmniejsza u pacjentów pociąg do alkoholu. Osłabia on też motywację do picia alkoholu w trakcie ciągu, gdyż jest skuteczny nawet u leczonych alkoholików, którym zdarzył się „nawrót”. Ostatnim z nowych leków jest akamprozat, który łagodzi głód alkoholowy wydłużając okresy abstynencji. Działa on na receptory GABA podnosząc poziom tego neuroprzekaźnika, który ma działanie uspokajające układ nerwowy. Prywatna terapia uzależnień w naszym ośrodku obejmuje możliwość skorzystania również z wyżej wymienionych leków.

Prywatna terapia alkoholowa

Prywatna terapia alkoholowa z racji tego, że jest płatna, to wymaga się od niej większej skuteczności niż od terapii na NFZ. Zatem co powinno się w niej zawierać, aby rzeczywiście była bardziej efektywna? Bardzo dokładnego przeglądu literatury dotyczącej terapii alkoholowej dokonali badacze Miller i Hester. Opisują oni dziewięć podstawowych metod terapeutycznych: farmakoterapia, psychoterapia poznawczo-behawioralna, poradnictwo, Anonimowi Alkoholicy, oddziaływania pedagogiczne, terapia rodzinna, terapia awersyjna, trening zachowań oraz nauka kontrolowanego picia. Do metod, których skuteczność została przez nich potwierdzona w rzetelnych badaniach, zaliczono: terapię awersyjną, trening samokontroli zachowań, wzmocnienia społeczne, terapię poznawczo-behawioralną, par i rodzinną, trening umiejętności społecznych oraz trening radzenia sobie ze stresem. Te metody prywatna terapia alkoholowa w naszym ośrodku z powodzeniem stosuje. Natomiast sposoby stosowane obecnie jako standardowe w szpitalnej terapii alkoholowej na NFZ obejmują: metody oparte na koncepcji ruchu Anonimowych Alkoholików, metody konfrontacyjne, terapię grupową i poradnictwo indywidualne. Tak więc widoczny jest słaby związek między badaniami empirycznymi, a tradycyjnymi szpitalnymi metodami leczenia. Autorzy dochodzą do wniosku, że w Stanach Zjednoczonych (przyp. aut. podobnie w Polsce) nie ma zgodności między badaniami a praktyką terapeutyczną w odniesieniu do terapii alkoholowej, w praktyce stosuje się bowiem formy terapii, których skuteczność nie została potwierdzona w badaniach naukowych. Miller i Hester dowodzą dalej, że klasyczna stacjonarna kilkumiesięczna terapia uzależnień jest bardzo droga, „pomimo wyraźnych dowodów, że nie jest ona w pełni skuteczna”.

Prywatna terapia alkoholowa w naszym ośrodku zawiera standardowe odtrucie alkoholowe w połączeniu z „28-dniowym programem” stacjonarnym zawierającym powyżej wymienione najskuteczniejsze metody. Co więcej Amerykański Instytut Medycyny powołał w 1990 roku komisję, która zajęła się krytyczną analizą literatury dotyczącej terapii alkoholowej. Komisja stwierdziła, że skuteczne metody postępowania obejmują „szeroki zakres działań zróżnicowanych pod względem treści, czasu trwania, intensywności, celów, miejsca prowadzenia terapii, postaw terapeuty oraz populacji, do której działania są skierowane”. Komisja doszła więc do następujących wniosków:

1. Używanie właściwych specyficznych metod istotnie podwyższa ogólną skuteczność terapii.

3. Terapia krótkoterminowa jest dość skuteczną (w zestawieniu z brakiem terapii) i korzystną w porównaniu z bardziej intensywną terapią (także ze względu na koszty).

4. Rozwiązanie innych problemów, które współwystępują z piciem, podwyższa skuteczność terapii.

5. Cechy terapeuty częściowo odpowiadają za rezultaty terapii.

6. Na rezultaty terapii wpływają również takie czynniki, jak: możliwość wprowadzenia wyuczonych w terapii strategii w życie, indywidualna charakterystyka pacjenta i jego własnych obszarów problemowych oraz interakcja pomiędzy tymi czynnikami.

7. Pacjenci leczeni z powodu problemów alkoholowych osiągają pozytywne skutki w bardzo zróżnicowanym wymiarze, a te zmieniają się również w czasie.

8. Pacjenci, którzy znacznie zredukowali konsumpcję alkoholu lub całkiem ją wyeliminowali, najczęściej doświadczają poprawy jakości swojego życia w innych obszarach, szczególnie wtedy, gdy redukcja picia trwa długo.

Prywatna terapia alkoholowa w naszym ośrodku bierze pod uwagę wszystkie powyższe wnioski. Miller i Hester doszli do wniosku, że najlepsze jest postępowanie dwufazowe z różnorodnymi interwencjami w każdej fazie:

 1. W pierwszej fazie terapii alkoholowej najważniejsza jest zmiana zachowań związanych z piciem, aby doprowadzić do utrzymywania abstynencji bądź jego redukcji (np. terapia poznawczo- behawioralna i trening samokontroli).
 2. W drugiej fazie terapii alkoholowej największe znaczenie ma zdolność do utrzymania trzeźwości (np. w wyniku treningu umiejętności społecznych w celu podwyższenia pewności siebie w kontaktach z osobami wolnymi od uzależnień).

Prywatna terapia alkoholowa prowadzona przez nasz ośrodek realizuje założenia pierwszej fazy już podczas pobytu pacjenta, natomiast w ramach drugiej fazy oferujemy udział w grupie wsparcia oraz indywidualną terapię pogłębioną. W swojej pracy skupiamy się m.in. też na:

 1. identyfikacji i modyfikacji przekonań dotyczących picia alkoholu czy zażywania narkotyków,
 2. zmianie negatywnych stanów emocjonalnych, takich jak: złość lęk, beznadziejność, które często prowadzą do konsumpcji alkoholu i środków psychoaktywnych,
 3. wyuczeniu technik poznawczych i behawioralnych, które ułatwią wytrwanie w abstynencji,
 4. pomocy w wyjściu poza samą abstynencję i wprowadzeniu fundamentalnych, pozytywnych zmian w postrzeganiu siebie w swoim życiu i przyszłości, co prowadzi do nowego stylu życia.

Prywatna terapia alkoholowa cena

Prywatna terapia alkoholowa cena za 28-dniowy pobyt w naszym ośrodku może wynosić od 3.500 do 9.000 zł i zależeć od tego, czy pacjent wybierze tryb dzienny lub stacjonarny oraz ilu osobowy pokój.

 • Prywatna terapia alkoholowa cena wynosi 3.500 zł za 28-dniową terapię dzienną.
 • Prywatna terapia alkoholowa cena wynosi 6.000 zł za 28-dniową terapię zamkniętą z pobytem w pokoju 4-osobowym z telewizorem i Internetem zlokalizowanym na poddaszu, do którego prowadzą strome schody (a więc dla osób o silnych nogach), łazienki znajdują się w korytarzu.
 • Prywatna terapia alkoholowa cena wynosi 7.000 zł za 28-dniową terapię zamkniętą z pobytem w pokoju 3-osobowym z telewizorem i Internetem zlokalizowanym na parterze (bez schodów), łazienki znajdują się w korytarzu.
 • Prywatna terapia alkoholowa cena wynosi 8.000 zł za 28-dniową terapię zamkniętą z pobytem w pokoju 2-osobowym z łazienką, telewizorem i Internetem.
 • Prywatna terapia alkoholowa cena wynosi 9.000 zł za 28-dniową terapię zamkniętą z pobytem w pokoju 1-osobowym z łazienką, telewizorem i Internetem.

Prywatna terapia alkoholowa cena zawiera terapię grupową prowadzoną przez terapeutów uzależnień w godzinach od 9 do 16 (co godzinę jest przerwa na 10 minut) oraz terapię indywidualną (1 godzinę w tygodniu), 24-godzinną opiekę, pełne wyżywienie składające się z 4 posiłków (śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji). Po zajęciach terapeutycznych pacjenci mają czas wolny podczas którego odrabiają zadania terapeutyczne, oglądają telewizję, grają w gry planszowe lub uprawiają sport ćwicząc na siłowni, grając w ping-ponga, a przy ładnej pogodzie w siatkówkę lub piłkę nożną.

Prywatna terapia alkoholowa cena jaką należy dopłacić w ramach kosztów dodatkowych to:

 • badanie lekarskie osobno płatne 240 zł. Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na czas terapii, przepisuje leki i zapewnia opiekę medyczną,
 • lekarstwa lub badania diagnostyczne osobno płatne kilkadziesiąt zł,
 • odtrucie alkoholowe jeżeli pacjent przyjeżdża pod wpływem alkoholu, to detoks za 1 dobę wynosi 800 zł (w tym leki przeciwpadaczkowe i przeciwdrgawkowe),
 • kroplówka na życzenie w cenie od 200 zł za 1 sztukę.

Prywatna terapia alkoholowa cena w konkurencyjnych ośrodkach waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy zł. Planując prywatną terapię alkoholową i cenę jaką trzeba za nią zapłacić warto porównać oferty kilku placówek. Należy brać pod uwagę fakt, że prywatna terapia alkoholowa i cena za leczenie może zależeć od różnych czynników.

Prywatna terapia alkoholowa cena może zależeć od okresu pobytu w ośrodku, im dłużej tym drożej. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na koszt są metody leczenia jakie dany ośrodek stosuje. Przykładowo, jeżeli w ramach pobytu wykonuje się odtrucie alkoholowe, leczy się jednocześnie uzależnienia i np. depresję lub inne współwystępujące choroby, to cena może być wyższa. Następnym elementem może być standard budynku oraz to iluosobowe pokoje są oferowane, pokoje 1-osobowe są z reguły najdroższe, a za kilkuosobowe nieco tańsze. Co ciekawe prywatna terapia alkoholowa i cena jaką trzeba za nią zapłacić może zależeć od lokalizacji ośrodka oraz oferowanych atrakcji. Zdarza się, że ośrodki mieszczące się w dużych miastach lub w miejscowościach o walorach turystycznych mają wyższą cenę niż pozostałe. Podobnie, jeżeli ośrodek poza prywatną terapią alkoholową zapewnia basen, saunę, masaże czy wycieczki krajoznawcze, to cena może być wyższa niż w innych.

Prywatne leczenie narkomanii

Prywatne leczenie narkomanii powinno obejmować wszystkie rodzaje uzależnienia od substancji, tj. stymulujących oraz hamujących układ nerwowy. Najczęściej używanymi narkotykami z grupy środków pobudzających (stymulujących) są: amfetamina, metamfetamina, mefedron i kokaina. Powodują one zmiany nastroju i stanów emocjonalnych wywołując wrażenie pobudzenia, dobrego samopoczucia, wigoru i euforii. Uniesieniom wywołanym ich działaniem towarzyszy odczucie wzmożonej gotowości, podwyższony, poziom seksualności i wzrost energii. Zażywanie dużych ilości może wywołać liczne przykre efekty, jeśli chodzi o umysł i ciało oraz skutkować wystąpieniem epizodów psychozy, zachowań paranoidalnych, głębokiego rozdrażnienia oraz problemów z uwagą i koncentracją. U osób stale ją zażywających następuje obniżenie funkcji poznawczych i ruchowych. Zaburzeniu ulegają także wzorce snu i jedzenia, czemu towarzyszy spadek wagi. Odstawienie może spowodować pojawienie się napadów paniki. Poza tym stymulanty pobudzają współczulny układ nerwowy, stanowiąc silny środek zwężający naczynia krwionośne, przyspieszający akcję serca i zwiększający ciśnienie krwi, mogą być przyczyną arytmii, która może spowodować nagły zgon. Ze względu na to, że są trujące dla serca, również mogą spowodować nagły zgon. Zgon może być też wynikiem krwotoku mózgowego w wyniku nadciśnienia. Prywatne leczenie narkomanii powinno uwzględniać powyższe objawy wynikające, a więc zawierać oprócz psychoterapii również leczenie medyczne np. psychiatryczne, internistyczne czy kardiologiczne. Prywatne leczenie narkomanii w naszym ośrodku obejmuje również indywidualne konsultacje z lekarzami tych specjalności.

Z kolei najczęściej używanymi narkotykami z grupy środków hamujących układ nerwowy (uspokajających) jest marihuana i opioidy (heroina, morfina, kodeina). Prywatne leczenie narkomanii powinno obejmować zmiany psychiczne wywołane przez marihuanę. Marihuana zazwyczaj wywołuje dobre samopoczucie i łagodną euforię, zwykle określaną jako „bycie na haju”. Początkowy efekt pobudzenia może ustąpić na rzecz uspokojenia i senności. Mogą wystąpić zmiany nastroju lub nadmierne emocje. Jeśli marihuana jest zażywana w gronie kilku osób, towarzyszy temu śmiech i rozbawienie. Mogą się pojawić zmiany percepcyjne i sensoryczne na przykład, wyostrzeniu może ulec odbiór muzyki lub smak. Jednak po przyjęciu bardzo dużych dawek THC mogą wystąpić halucynacje i oznaki paranoi, a nawet zdarza się czasowa schizofrenia. Prywatne leczenie narkomanii powinno oprócz psychoterapii uwzględniać konsultacje psychiatryczne celem leczenia wymienionych powyżej objawów psychicznych.

Prywatne leczenie narkomanii powinno również obejmować te najsilniej uzależniające spośród wszystkich narkotyków, czyli opioidy. Są to substancje bazujące na opium pozyskiwanym z maku, a zalicza się do nich morfinę, kodeinę oraz ich pochodne syntetyczne leki typu tramadol, tramal itp. Potocznie najpierw właśnie tą grupę substancji nazywano narkotykami, od greckiego słowa narkotikos oznaczającego oszołomienie. Termin ten początkowo oznaczał narkotyczne (nasenne) środki przeciwbólowe, takie które łagodzą ból i powodują senność. Dla naszych celów przyjmujemy termin „opiaty”, odnoszący się do jakiegokolwiek związku wchodzącego w reakcję z receptorami opiatowymi w mózgu.

Prywatne leczenie narkomanii powinno obejmować wiele symptomów psychicznych, będących następstwem oddziaływania narkotyku na poszczególne obszary mózgu. Głównym skutkiem oddziaływania tych substancji jest obniżenie zdolności odczuwania bólu. Opiaty często wywołują nudności i wymioty, zwłaszcza na początku zażywania. Ponadto ich skutkiem jest zwężenie źrenic, znane jako „zwężenie wielkości łebka od szpilki” — oznaka powszechnie zauważana u osób uzależnionych od heroiny. Opiaty spowalniają przechodzenie treści przez przewód pokarmowy powodując zaparcia. Efekt działania na autonomiczny układ nerwowy jest o wiele subtelniejszy niż w przypadku działania środków pobudzających, nie mają zbyt dużego wpływu na serce, ale obniżają ciśnienie krwi i powodują pocenie. Chociaż pierwotne subiektywne odczucia kojarzą się z orgazmem, ciągłe zażywanie opiatów powoduje obniżenie popędu i dysfunkcje seksualne. Do najpoważniejszych efektów fizjologicznych zalicza się obniżenie wydolności oddechowej i chociaż zdarza się to rzadko, to niewydolność wynikająca z przedawkowania może prowadzić do zgonu.

Prywatne leczenie narkomanii w postaci uzależnienia od opioidów polega na połączeniu psychoterapii i terapii farmakologicznej. Polega ona na zastąpieniu wstrzykiwanych dożylnie środków psychoaktywnych doustnymi opiatami syntetycznymi, zwykle metadonem. Podtrzymująca terapia metadonowa powoduje, że osoby uzależnione od heroiny odczuwają znaczny spadek poziomu głodu narkotycznego. Zaobserwowano także wśród nich znaczny spadek przypadków zażywania heroiny i wzrost poziomu ich ogólnego funkcjonowania społecznego. Istnieje wiele powodów, dla których metadon jest przedkładany nad heroinę. Po pierwsze, może by

przyjmowany doustnie i unika się w ten sposób skomplikowanych zastrzyków dożylnych. Po drugie, metadon działa dłużej niż heroina i nawet do dwudziestu czterech godzin opóźnia moment wystąpienia zespołu abstynencyjnego. Po trzecie, wywołuje on niewielkie stany euforii lub w ogóle do nich nie prowadzi. Chociaż po odstawieniu metadonu występuje syndrom abstynencyjny to jest on mniej dokuczliwy niż zespół odstawienia heroiny, a więc terapia metadonowa skutecznie uwalnia osoby uzależnione od heroiny. Podsumowując prywatne leczenie narkomanii w naszym ośrodku przypomina metody stosowane przy okazji leczenia uzależnienia alkoholowego i polega na połączeniu farmakoterapii i psychoterapii.

Lekomania prywatnie

Lekomania prywatnie leczona obejmuje swym działaniem również uzależnienie od środków uspokajających. Wskaźnik nadużywania i uzależnienia od środków uspokajających w ostatnich latach stanowi poważny problem. Szacuje się, że około 1 procent społeczeństwa przyznaje się do stasowania środków uspokajających bez wskazań medycznych. Od czasu do czasu sięgają po nie także osoby uzależnione od innych substancji, takich jak opiaty lub alkohol. Chociaż można je uzyska z nielegalnych źródeł, to pierwszy raz najczęściej są przepisywane przez lekarza. Rozwój uzależnienia może mieć charakter stopniowy i zaczyna się od nawyku brania tych środków w stanach niepokoju lub przy bezsenności, a następnie dochodzi do zwiększania dawek przyjmowanych nawet kilka razy w ciągu dnia. Po wynalezieniu benzodiazepin przez wiele lat uważano, że przerwanie długotrwałego ich zażywania, przynajmniej w dawkach służących leczeniu, nie prowadzi do zespołu abstynencyjnego. Jednak symptomy odstawienia benzodiazepin przypominają objawy odstawienie alkoholu i w niektórych przypadkach mogą zagrażać życiu. Odstawienie benzodiazepin przez osoby używające ich od dłuższego czasu powoduje pojawienie się drgawek, bezsenności, delirium oraz ataków padaczki. Leczenie uzależnienia od benzodiazepin w naszym ośrodku polega przede wszystkim na pomocy w radzeniu sobie z zespołem abstynencyjnym, stopniowej redukcji dawek zwykle trwającej kilka tygodni, połączonej z psychoterapią uzależnienia.

Lekomania prywatnie leczona obejmuje najczęściej uzależnienie od benzodiazepin. Są one lekami uspokajająco-nasennymi, a ich podstawowym zadaniem jest obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego. Pod tym względem działają podobnie do alkoholu, który również jest substancją uspokajają co nasenną, istnieją jednak między nimi pewne istotne różnice. Do znanych benzodiazepin należą alprazolam, diazepam, chlordiazepoksyd, triazolam, oksazepam, a jednymi z najczęściej przepisywanych leków z tej grupy są Relanium, Afobam i Xanax. Mimo że benzodiazepiny znajdują istotne zastosowanie w medycynie, należą również do środków nadużywanych.

Psychiczny i fizyczny efekt działania benzodiazepin jest bardzo podobny do działania alkoholu. Małe lub umiarkowane dawki wywołują wrażenie łagodnej euforii, pustki w głowie i utratę koordynacja ruchowej. Dawki terapeutyczne powodują zmniejszenie niepokoju, lecz u osób nie cierpiących na stany lękowe nie obserwuje się zbyt wielu widocznych efektów. Umiarkowane dawki wywołują łagodne poczucie przyjemności i paradoksalnie, stany lekkiego pobudzenia, jak w przypadku alkoholu. Większe dawki benzodiazepin prowadzą do uspokojenia i zapadnięcia w sen. Ponieważ w przypadku tych substancji margines bezpieczeństwa jest większy, cieszą się one ogromnym powodzeniem w leczeniu niepokoju i bezsenności. Prawie nie słyszy się o zgonach wynikających z przedawkowania benzodiazepin, chociaż połączenie ich z alkoholem może być niebezpieczne. Istnieje jednak kilka bardzo niepokojących skutków ubocznych działania benzodiazepin. Z ich użyciem wiążą się deficyty pamięci, a w przypadku zażywania krótko działających środków, takich jak triazolam, zdarzała się nawet całkowita amnezja. U osób zażywających je przez dłuższy czas mogą wystąpić wrogie zachowania i wzrost agresji.

Lekomania prywatnie leczona uwzględnia mechanizmy neurochemiczne benzodiazepin. Badacze dokonali znacznego postępu w zrozumieniu neurologicznych mechanizmów leżących u podstaw psychoaktywnego działania benzodiazepin. Badania te są szczególnie interesujące, gdyż umożliwiają wgląd w neurologiczne podstawy niepokoju i zaburzeń lękowych. Chociaż związki te działają na wiele systemów neuroprzekaźników, najsilniej oddziałują na system przekaźnika GABA (kwas gamma-aminomasłowy), który jest neuroprzekaźnikiem hamującym układ nerwowy oraz funkcjonującym w wielu obszarach mózgu. Benzodiazepiny i alkohol uzależniają, ponieważ łączą się z receptorami GABA. Normalnie GABA powoduje spowolnienie działania neuronów, a w obecności środków uspokajająco-nasennych staje się jeszcze skuteczniejszy i wzmaga się wzajemne działanie hamujące. Uważa się, że efekt tych związków prowadzący do obniżenia poziomu niepokoju jest bezpośrednim skutkiem łączenia się ich ze złożonym receptorem GABA. Ponadto nieprawidłowe działanie GABA oraz systemów, na jakie ma on wpływ, może prowadzić do powstawania stanów lękowych.

Lekomania prywatnie leczona w naszym ośrodku polega na stopniowym odstawianiu benzodiazepin przy wsparciu leków bazujących na aktywacji receptorów GABA np. Gabapentin, lub Pregabalin, które łagodzą zespół abstynencyjny oraz jednoczesnemu poddaniu osoby psychoterapii.

Bibliografia:
1. Miller, P. M. (red.). (2014). Terapia Uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Miller, W. R., Forcehimes, A. A., Zweben, A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.