Terapia dzienna

Terapia dzienna czyli tzw. dochodząca lub ambulatoryjna bez zakwaterowania zawiera zajęcia grupowe prowadzone przez terapeutów uzależnień w godzinach od 9 do 16, podczas których pacjenci codziennie uczą się rozpoznawać swoje emocje prowadzące do objawów głodu alkoholowego, narkotykowego, lekowego, hazardowego. Poza tym terapia grupowa zawiera następujące zagadnienia:
Psychoedukacja o uzależnieniu: 
 • Motywacja do leczenia i abstynencji;
 • Diagnoza i fazy uzależnienia, analiza funkcjonalna;
 • Mechanizmy w uzależnieniu: Nałogowa Regulacja Uczuć,  Iluzje i Zaprzeczenia oraz Rozdwojone „JA”;
 • Metody radzenia sobie z głodem alkoholowym / narkotykowym / lekowym / hazardowym;
 • Terapię poznawczą – umysł ponad nastrojem;
Destrukcja w uzależnieniu:
 • Straty w kontaktach międzyludzkich, rodzinne, zawodowe, finansowe, zdrowotne w duchowości i wartościach spowodowane piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków, leków lub hazardem;

Bezsilność w uzależnieniu:

 • Próby kontrolowania picia alkoholu, zażywania narkotyków, leków i utrata tej kontroli oraz bezsilność wobec alkoholu / narkotyków / leków / hazardu;
 • Żal po stracie picia alkoholu / zażywania narkotyków czy leków / hazardowego grania;
Zapobieganie nawrotom uzależnienia:
 • Co to jest nawrót uzależnienia, jakie są metody zapobiegania nawrotom;
 • Co to są wyzwalacze i sygnały ostrzegawcze nawrotu uzależnienia;
 • Jakie są zalecenia do stosowania dla osób uzależnionych aby nie doszło do nawrotu;
 • Trening skutecznego odmawiania picia/brania/grania oraz Trening Konstruktywnych Zachowań.

Terapia zawiera również zajęcia indywidualne w ilości 1 godzina w tygodniu, którą prowadzi terapeuta uzależnień i/lub psycholog podczas których można w atmosferze intymności porozmawiać o sprawach osobistych, których osoba z różnych względów może nie chcieć poruszać na terapii grupowej. W razie konieczności po uzgodnieniu z terapeutą indywidualnym można zwiększyć ilość godzin terapii indywidualnej.

Terapia dzienna zawiera również obiad.